Moderna lösningar för morgondagens materialhantering

Genom att leverera effektiva och moderna lösningar inom elmotordrivning och HMI hjälper vi våra kunder att bli mer effektiva i sin materialhantering. Våra elektromekaniska lösningar präglas av effektivitet och optimerar driften för dessa applikationer.

Säker hantering med pålitliga hjälpmedel

Materialhantering syftar till den process som krävs för att flytta, kontrollera och förvara olika typer av material. För att hantera materialet på ett säkert sätt krävs pålitliga hjälpmedel som kräver minimalt med underhåll.

Våra lösningar och produkter går att hitta i olika typer av hjälpmedel som förarlösa truckar, lyftbord, telfrar, lyftvagnar, materialvagnar och vinschar. Med ett tydligt kundfokus ser vi varje projekt som en unik utmaning och avsätter tid för att sätta oss in i just ditt behov.

Anpassade lösningar efter dina krav

En optimal drift kräver ofta en specialanpassad lösning. Vi har lång erfarenhet av att ta fram färdiga system med elmotordrivning, motorstyrning och reglage. Innan lösningen levereras kan en test utföras för att undvika komplikationer i samband med installationen. 

Vilken är din utmaning?

Vi på Adigo gillar utmaningar, stor som små. Att sätta sig in i våra kunders verksamhet och se vilka vardagsproblem man brottas med hjälper oss i processen att ta fram en förbättrande lösning. Vårt innovativa team står alltid redo att ta hand om nya spännande projekt.