Elmotorer och styrningar till speciella miljöer

Att leverera lösningar som passar in i humana miljöer har blivit lite av vår specialitet. Vår långa erfarenhet medför en förståelse för de höga krav som följer inom medicinteknik och vi antar ofta rollen som lösningsrådgivare gentemot våra kunder.

Vi kommer nära våra kunder

Genom ett nära samarbete blir vi en del av våra kunders produktionsprocess. En stor fördel för oss när vi ska jobba fram en hållbar och effektiv lösning. Vi vill förstå vilka utmaningar och problem våra kunder möter för att sedan bemöta med en passande lösning. Det kan t.ex. handla om att anpassa elmotordrivenheter till en patientlift eller till en stationär röntgenutrustning.

Kundens slutmål att bidra till en effektivare vård och omsorg finns som ledstjärna i alla system som är utvecklade tillsammans med Adigo. Med innovativa tekniska lösningar har vi bidragit till ett flertal medicintekniska produkter.

Spårbarhet ner till minsta skruv

Våra komplexa elmotordrivenheter levereras med en utförlig dokumentation som ger möjlighet till spårbarhet ner till minsta detalj. Det medför att våra kunder på ett snabbt och effektivt sätt kan vidta åtgärder om situationen så kräver.

Kontakta oss – Vi förstår dig!

Ju tidigare i processen vi kommer in, desto bättre. Vårt team står alltid redo att anta nya utmaningar. Genom att sätta oss in i din verksamhet skapar vi förståelse för dina problem och blir en del av produktionsprocessen. Steg för steg utvecklar vi tillsammans nya lösningar som sätter dina produkter i rörelse.