Ett expertområde - flera olika branscher

Vi är experter på elektromekaniska lösningar inom produktområdena HMI, sensorer, AC-kompressorer, elmotorer, växlar och styrelektronik. Lösningarna kan vara standardprodukter från utvalda tillverkare eller helt anpassade efter våra kunders olika behov. Vår kunskap sträcker sig över flera olika branscher.

Olika användningsområden - Bred expertis

Vi har lång erfarenhet av att leverera olika typer av standardiserade och specialanpassade elektromekaniska lösningar. Med kunder aktiva inom områden som fordonsindustrin, materialhantering, arbetsfordon och medicinteknik är vi vana vid att ställas för olika typer av utmaningar.

En innovativ partner med krävande kunder

Att vi levererar våra lösningar till flera olika branscher ser många av våra kunder som en fördel. Vi tar med oss erfarenhet mellan de olika användningsområdena vilket gör att vi hela tiden utvecklas och får ett försprång i processen att ta fram innovativa elektromekaniska produkter.

För er som kund blir vi en flexibel partner som kan tänka i nya banor och erbjuda rådgivning under hela processen.

Oavsett område är våra kunder krävande, de ställer höga krav på oss, vårt arbete och på produkten. Vi värdesätter nära relationer och besöker gärna våra kunder på plats för att skapa oss en tydlig idé av kravbilden och gå igenom olika lösningsalternativ. Med en väl beprövad och kvalitetssäkrande projekthantering kan vi snabbt ta fram en lösning.