Adigo ingår i Addtech gruppen - Addtech Power Solutions.

Addtech är en teknikhandelskoncern som utvecklar och säljer högteknologiska komponenter och system till industriföretag och servicenäring. Koncernens verksamhet bedrivs i cirka 120 dotterbolag med cirka 2000 medarbetare, företrädesvis i Sverige. Samtliga bolag strävar efter att vara marknadsledande inom sina nischer. Förutom en egen verksamhet i ett 20-tal länder, tillkommer export till ytterligare ett 20-tal länder. 

Koncern med nordiskt huvudfokus

Addtech har sin bas i nordisk industri men agerar internationellt. Tyngdpunkten ligger i Norden, men marknaderna utanför de nordiska länderna har haft en positiv utveckling och har ökat i betydelse.

Bolagen hålls samman av en företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centrala begrepp, och där det lilla bolagets flexibilitet kombineras med koncernens breda nätverk och starka finansiella resurser. Försäljning och handel med standardprodukter är basen i verksamheten, men hög teknisk kompetens, långsiktiga kundrelationer och förståelse för kunders verksamheter leder ofta till fördjupat samarbete och utveckling av specialanpassade produkter och tjänster. 

www.addtech.se