Kvalitetspolicy

Företagets viktigaste kvalitetsmål är att översätta och uppfylla våra kunders krav och förväntningar samt vara en god samarbetspartner till våra kunder och leverantörer. 

Miljöpolicy

Företagets viktigaste miljömål är att stödja kretsloppstänkandet med inriktning mot ökad resurs- och energihushållning vid energiförsörjning av tekniska produkter och lösningar.