Teknisk Projektledare

Har du ett par års erfarenhet av tekniska projekt som produkt- eller programutveckling, elektromekaniska eller elektroniska lösningsframtagning? Vill du komma till ett litet, flexibelt och innovativt företag inom en större koncern i ett växande marknadssegment? Då kan denna rollen vara helt rätt för dig.  

Välkommen med din ansökan via vår rekryterare Experis.

LÄS MER HÄR

Att arbeta hos Adigo

Adigo strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ger sina medarbetare stora möjligheter till utveckling. 

Hos oss finns möjligheter att kombinera teknik med affärer och samtidigt ta eget projektansvar.
Vår företagskultur och gemensamma värdegrund ger medarbetarna god vägledning i arbetet.

Företagskulturen bygger på affärsmannaskap och hög teknisk kompetens i kombination med individuell frihet och en vilja att ta personligt ansvar. 

Addtechs Affärsskola

Addtechs Affärsskola är en viktig plattform för att sprida företagskulturen, vidareutveckla affärsmannaskapet och öka graden av professionalism bland medarbetarna.

Utbildningens övergripande syfte är att utbilda, träna och motivera personalen till att bli engagerade, framgångsrika medarbetare inom koncernen. Affärsskolans olika kurser erbjuder medarbetarna utbildning anpassad till erfarenhet och arbetsuppgifter och riktar sig till såväl nyanställda som ledande befattningshavare i koncernbolagen. 

Läs mer här