Uppförande kod

Vår verksamhet grundar sig på respekt för såväl medarbetare och affärspartners som omvärld och miljö. Arbetet med frågor som rör miljö, etik och kvalitet utgör en integrerad del av företagets strategiska och operativa verksamhet.