DC Motor MP56

Permanentmagnet
Antal poler: 2
Klass: S1 - S2 - S3
Skydds klass: IP20 - IP44
Drivspänning: 12V till 180V
Effekt: från 15W till 200W
Kolhållare:
Helt kapslad / snabbt utbytbara /
externa kolhållare

Vid förfrågan:
- Elektromekanisk broms
- Encoder

Produktdata

Produkttyp DC Motorer