Standardiserade kontrollpaneler

Adigo erbjuder standardiserade kontrollpaneler som passar i de flesta fordon och som är anpassade för dagens höga krav i kommersiella fordon.

Kontrollpanelerna är CAN-baserade och mycket enkla att anpassa till befintlig interiör och unika funktionskrav. Vilken symbol en knapp ska ha, vilka färger som ska användas för aktivt- respektive inaktivt-läge är till exempel frågor som är helt upp till användaren att bestämma.

Med tillhörande CAN I/O-modul är det inga problem att byta ut en panel med vanliga vippbrytare mot en CAN-baserad panel. Modulen gör det också möjligt att spara mycket kabellängd, samtidigt som det är mycket lätt att i efterhand ändra eller modifiera önskade funktioner.

Produktdata

Produkttyp Standardiserade kontrollpaneler, Instrument